Statistikdatabas: Högskolan i siffror

Är du nyfiken på Sveriges största statliga sektor, det vill säga universitet och högskolor? Här kan du fördjupa dig och utforska statistiken. Givetvis kan du också ladda ned statistiken du sökt fram.

Ekonomi

Vilka intäkter har Sveriges universitet och högskolor? Hur fördelar sig kostnaderna?

Logotyp Sveriges Officiella Statistik

Personal

Hur många anställda finns i den svenska högskolan? Hur många av dem forskar eller undervisar?

Nyckeltal

Enklare uppgifter som på olika sätt beskriver lärosätena och studenterna.

Uppdragsutbildning

UKÄ:s upgifter om poänggivande uppdragsutbildning vid svenska universitet och högskolor.

Beskrivningar av statistiken i databasen Högskolan i siffror

Här hittar du detaljerade beskrivningar av statistiken i UKÄ:s databas Högskolan i siffror. I slutet av varje text finns en länk till den aktuella statistiken i databasen.

Frågor om inbäddning av statistik

Längst ned på varje sida i Högskolan i siffror finns en funktion som gör att du enkelt kan bädda in statistik från UKÄ:s Högskolan i siffror på en sida på din egen webbplats.