Högskoleforum

4
december

Tid: 4-5 december 2017

Plats: Konsert och Kongress, Linköping

Den 4-5 december arrangerar UKÄ och Linköpings universitet Högskoleforum 2017 i Linköping om aktuella utmaningar för högskolesektorn. Vi träffas på Konsert och Kongress i Linköping.

Banner - konferensen Högskoleforum som ordnas av UKÄ 4-5 december 2017 i Linköping

Högskoleforum – en mötesplats för sektorn, ett tillfälle att möta kollegor från hela landet och reflektera om gemensamma frågor.

Högskoleforum är ett tillfälle att diskutera aktuella utmaningar för högskolesektorn och reflektera över akademisk frihet, samhällets kompetensförsörjning och en stabilt finansierad högre utbildning och forskning.

Välj ett av tre teman under måndagen

1. Akademins roll i en orolig tid

Hur ska akademin förhålla sig till ett alltmer polariserat samhällsklimat, ökad populism och ett förändrat kommunikationsklimat? Tidigare etablerade sätt att söka kunskap har blivit alltmer ifrågasatta och förväntningarna ökar på snabba och entydiga svar till komplicerade frågor. Vilka förändringar ser vi när det gäller hur människor tar till sig nyheter och fakta? Vad betyder det för forskare och forskningen? Vad kan akademin göra för att nå ut i ett alltmer fragmentiserat landskap och för att värna en fri akademi?

2. Det livslånga lärandet – vems ansvar?

Behovet av återkommande kompetensutveckling framställs allt tydligare i ett växande kunskapsintensivt arbetsliv. Vad är arbetslivets syn på detta? Hur ska behovet tillgodoses? Behövs mer samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsliv? Hur kan lärosätena svara upp mot efterfrågan? Vems ansvar är det att tillhandahålla utbildning? Hur påverkar digitaliseringen högskolan och det livslånga lärandet?

3. Resurser och styrning för en livskraftig akademi

Hur kan resurser och styrning säkra en livskraftig akademi? En utredning pågår om styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten, vad bör utredningen ta fasta på? Hur ser finansieringsläget ut för högre utbildning och forskning? Vad är viktigt att tänka på utifrån forskningsfinansiering, vilken roll spelar kvalitetssäkringsarbetet?

Ur programmet

Måndag den 4 december

  • 10.00 Konferensen öppnas av Anders Söderholm, GD UKÄ och Helen Dannetun, rektor Linköpings universitet
  • Presentation av moderatorer: Tobias Smedberg, Cecilia Garme och Niklas Ekdahl
  • Statssekreterare Karin Röding
  • Akademins roll av Gudmund Hernes, professor Oslo universitet, styrelseordförande Uppsala universitet
  • Temasessioner: Medverkande bland andra: Pam Fredman, utredare, Poul Nielson, f d EU-kommissionär, Lars Haikola f d universitetskansler, Bengt Kristensson Uggla, Åbo universitet, Pia Sandvik, VD Rise, Hanna Stjärne, VD SvT
  • Måndagen avslutas med konferensmiddag

Tisdag 5 december

  • Michael Ignatieff, professor och rektor vid Central European University i Budapest medverkar i ett filmat inslag
  • Ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson
  • Plenumdiskussioner utifrån måndagens tre temasessioner
  • Högskoleforum 2017 avslutas med lunch

Erbjudande till studentkårer

Studentkårer kan kostnadsfritt skicka två deltagare per kår till konferensen. En särskild inbjudan för dessa har skickats ut till registrator vid respektive lärosäte.

Kostnad och anmälan:

Konferensen kostar 2 500 kr/deltagare (exkl. moms).

Antalet platser är begränsat. Sista anmälningsdag: 20 november 2017. Anmäl dig här

Twitter

Vi kommer att använda #Högskoleforum för tweets inför, under och efter konferensen. Välkommen att följa taggen eller twittra själv!

Frågor om konferensen?
Deltagar- och anmälningssupport: Meetagain. Tel: 08-664 58 00. E-post: hogskoleforum@meetagain.se
Övriga frågor om Högskoleforum: UKÄ - Anita Bergquist. Tel: 08-563 085 74. E-post: anita.bergquist@uka.se